Wstępny formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych i zgłaszających następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Fundacja BIT MASTERS z siedzibą w Toruniu przy ul. Jagiellońskiej 20/1.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie dla celów organizacyjnych marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w programie Akademii. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści udostępnionych danych i prawo ich poprawiania.

Informacje dodatkowe

Przez jaki okres i z jaką intensywnością?

Jak długo?

Jakie?

Captcha

Przesłanie niniejszego formularza nie rodzi żadnych zobowiązań. Kadra AKW skontaktuje się z Państwem w sprawie spotkania wstępnego, programu i oferty dla Państwa dziecka.